Gondozási terv 0-7 éves gyermekeknek

Gondozási terv gyermekek részére születéstől iskolába kerülésig

 

Gyermek neve: Gyermek születési ideje:
Lakcím:

 

A gyermek gondozása komplex tevékenység, mely a gyermekgyógyász szakorvos, a gyermeket ellátó háziorvos, a gyermeket ellátó védőnő és a gyermeket gondozó család együttműködésen alapul. A területi védőnő nyilvántartást vezet a gondozott személyekről, feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni . (49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet 2§ (5)

 

 

 A védőnő gondozás célja:  . A harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítsége az egészséges gyermek testi és lelki fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. Eltérő fejlődés esetén jelzés a szülőnek, valamint a házi gyermekorvosnak. . Veszélyeztetett gyermek esetében fokozott gondozás és állapotának megfelelő gyakoriságú látogatás.

A folyamatos gondozás a tanácsadóban, a család otthonában, illetve közösségi tereken történik. A családlátogatások megvalósítása a szülővel egyeztetve. a környezeti és egészségügyi körülményeket figyelembe véve történik. Ettől, eltérő látogatásokat a gondozási tervben rögzíteni szükséges.

 

Főbb témák: pszichomotoros fejlődés nyomon követése, egészséges táplálkozás, helyes szokásokkialakítása,beszédfejlődés,játéktevénység,szobatisztaság,következets nevelés, fertőző betegségek, balesetek megelőzése, közösségi szocializáció, D-vitamin profilaxis.

 

Tanácsadás: a gyermek megfelelő súlygyarapodásának, testi fejlődésének nyomon követése, egyéni problémák megbeszélése. Védőoltások előtt, életkorhoz kötötten kötelező szűrővizsgálatok alkalmával illetve ezeken kívül amikor a szülő igényli.

 

A gondozás során a védőnő által elvégzendő vizsgálatok:

 

életkorhoz kötött (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos, valamint 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 éves korban, amennyiben iskolába nem ment, 7 éves korban, az életkor betöltésének hónapjában) szűrővizsgálatok elvégzése a védőnői tanácsadóban (az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján). A szűrővizsgálatok során lehetőség nyílik a fejlődésbeli elmaradások, valamint a gyermek esetleges betegségeinek korai felismerésére. A korai kiszűrés lehetőséget ad a minél hamarabbi kezelésre, illetve gyógyulásra. A fejlődés szempontjából nem megfelelő időben történő kezelések elmulasztása hátrányosan, némely esetben súlyosan befolyásolhatja a gyermek egészségét. Az 1997. évi XXXI. törvény 130/A.  §. (3) pontja alapján a szűrővizsgálat elmaradása a kiskorú súlyos veszélyeztetésének minősül, mely gyámügyi eljárást von maga után.

 

Tájékoztatás a védőnői ellátással kapcsolatban:

 

a, A gyermek jogairól

b, A szülő gyermekével összefüggő jogairól és kötelezettségeiről (1997.évi XXXI törvény 12§(1))

c, a szülő/törvényes képviselő egészségügyi ellátórendszerrel történő együttműködési kötelezettségéről és esetleges megtagadásának következményeiről (2015.évi CXXIII. törvény 13§(5)) és a 1997.évi CLIV törvény 21§ (1/a)) és a 1997. évi XXXI. törvény 12§(4))

d, A védőnői szolgáltatás igénybevételének módjáról, az általa nyújtott ellátásokról

e, a védőnői tanácsadáson való megjelenés céljáról, szükségességéről

f, az életkorhoz kötött kötelező védőnői szűrővizsgálatokról (esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről és időpontjáról, a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről)ezen belül a szülői kérdőív alkalmazásának céljáról, módjáról és időpontjáról, valamint arról, hogy a szűrővizsgálatok mely életkor betöltéséig kell megtörténnie.(1997.évi CLIV törvény 81§(3)) és 2015.évi CXXIII. törvény 13§ (5/A))

  g, A jogszabályban előírt látogatási alkalmakról,azok céljáról,szakmai programjáról (előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetteség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, az egészséges, biztonságos, harmonikus, szerető családi környezet kialakításához, a gyermek fejlődésének, otthoni környezetben való megfigyelésnek jelentőségéről, tájékoztat az állattartás szabályairól, veszélyeiről,baleset megelőzésről,a dohányzás és egyéb káros szenvedélyek hatásairól,a gyermek egészséges fejlődése érdekében a vezetékes ívóvíz használatára!) és megvalósulásuk szükségességéről.

  h,.gondozási tervről

i,A gondozási terv módosításának szükségességéről, ha egészségi és/vagy környezeti okból fokozott gondozás, gyakoribb tanácsadáson való megjelenés és családlátogatás válik szükségessé;

j,A védőnő értesítésének szükségességéről, ha a szülő valamilyen rendkívüli indokolt estben(okból) nem tud eleget tenni az együttműködési kötelezettségének, valamint ha változás történik a tartózkodási helyében, annak érdekében, hogy hatósági eljárás kezdeményezésre ne kerüljön sor.

k,  Az anyákat megillető családtámogatási ellátási formákról, szociális juttatásokról .

 

 

Gyermekvédelmi Tevékenység:

 

A gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy  egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása estén valamint a védőnői gondozás  elutasítása estén, a területi védőnő köteles értesítni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.XXXI. törvény értelmében a Gyermekjóléti Szolgálatot valamint a házi gyermekorvost, szükség esetén pedig hatósági eljárást kezdeményezhet.

Lakcímváltozást a Védőnői Szolgálathoz feltétlenül szükséges bejelenteni. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4. § (2a) bekezdése értelmében az adatok nyilvántartásba való felvételét és az arról szóló igazolást kérni kell külföldön élés esetén.

 

Életkorhoz kötött kötelező védőoltások, melyeknek beadása a gyermek háziorvosával egyeztetett időpontban az orvosi rendelőben történik. A védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről a gyermek szülője köteles gondoskodni. (1997.évi CLIV törvény 58§(6-7)

 

0-6 hetes korig: BCG védőoltás (Bacillus Calmette-Guérin), mely oltás a tuberculosis (gümőkór) megelőzését szolgálja. A BCG oltást a gyermekek a legtöbb esetben már az újszülött osztályon megkapják. Az oltás helyi reakciója nyomán 2-4 hét múlva 10 mm-t általában nem meghaladó átmérőjű, vörös-kékesvörös csomó képződik az injekció helyén. A csomó közepe gyakran beolvad és kiürül, majd pörkösödik és általában kis fehér heggel gyógyul. Azon csecsemőknél, akiknél a BCG oltás helyén beszűrődés, vagy heg nem látható újraoltás nem szükséges.

2, 3, 4, 18 hónapos korban: DPT+IPV+HIB védőoltás, mely 5 súlyos betegség (torokgyík – diphteria; merevgörcs – tetanus; szamárköhögés – pertussis; járványos gyermekbénulás – poliomyelitis acuta vagy más néven: Heine-Medin-kór; Haemophylus influenzae okozta gennyes bakteriális agyhártyagyulladás) ellen indít el a szervezetben ellenanyagképződést, ami védelmet nyújt ezen megbetegedésekkel szemben. Környezetünkben ezek a kórokozók megtalálhatóak, de megbetegedést csak az oltatlanok, illetve a hiányosan oltottak körében okozhatnak. Az oltás helyén fellépő esetleg bőrpír beavatkozás nélkül megszűnik. Jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság, aluszékonyság is, de ezen reakciók igen ritkák.

 • Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus) elleni védőoltás 2, 4 hónapos életkorban, valamint betöltött 1 éves kor után. A pneumococcus baktérium tüdőgyulladást, középfülgyulladást, agyhártyagyulladást, valamint szepszist okozhat. A betegség csecsemőknél és kisgyermekeknél súlyos lefolyású, halálos kimenetelű is lehet. A gyógyulást követően maradandó károsodások, testi, szellemi fogyatékosság is visszamaradhat.

- 15 hónaposan MMR védőoltás, mely a vírusok okozta, cseppfertőzéssel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül a kanyaró (morbilli), járványos fültőmirigy gyulladás (mumps), rózsahimlő (rubeola) megbetegedések megelőzését szolgálja. Az oltóanyag élő, gyengített vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a szervezet védekező rendszerére. Oltási reakcióként az oltás utáni 5-12. napon ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek enyhék és 1-2 napnál tovább általában nem tartanak tovább.

- 6 éves korban: DPT+IPV védőoltás mely 4 súlyos betegség (torokgyík – diphteria, merevgörcs – tetanus, szamárköhögés – pertussis, járványos gyermekbénulás – poliomyelitis acuta) megelőzését szolgálja. Az oltás helyén fellépő bőrpír, duzzanat bevatkozás nélkül megszűnik. Ritkán jelentkezhet láz, hányás, hasmenés, nyugtalanság, aluszékonyság is.

Amennyiben súlyos oltási reakciót észlel (magas láz, nagyfokú aluszékonyság stb.), azonnal jelentkezzen orvosánál!!!!! A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.

Amennyiben gyermeke kötelező védőoltása megalapozott orvosi indok nélkül – többszöri értesítés ellenére – elmarad, akkor a Budapest Főváros Kormányhivatala X., XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

 

Leggyakoribb ajánlott védőoltások:

 • rota vírus elleni védőoltás 6-24 hetes kor között. A rotavírus a csecsemők és kisdedek hasmenéssel, hányással járó megbetegedéseinek a leggyakoribb okozója világszerte. Az óvodáskor végére gyakorlatilag minden kisgyermek legalább egy alkalommal megfertőződik. A rotavírus okozta betegség annál súlyosabb, minél fiatalabb életkorban történik a fertőzés.
 • Neisseria meningitidis (meningococcus) elleni védőoltás: csecsemőkorban 2 oltás, majd 1 éves kor után 1 emlékeztető oltás. A meningococcus baktérium agyhártyagyulladást és szepszist okoz. A megbetegedések kb. egynegyedében az agyhártyagyulladás és a szepszis együtt jelentkezik. Az agyhártyagyulladás többnyire igen gyorsan, órák, esetenként 1-2 nap alatt kialakuló, súlyos, azonnali orvosi ellátást igénylő állapot. A meningoccus halálozási aránya hazánkban 13-17 % körül van. A halálesetek a csecsemők és az idős betegek között a leggyakoribbak. A Neisseria meningitidis A, B, és C, Y, W típusa ellen létezik ma már oltás. Magyarországon a B és C szerocsoport dominál a 0-2 éves korban. Az oltóorvossal egyeztetni kell, hogy melyik szerotípus elleni oltást javasolja és melyik életkorban.
 • Bárányhimlő (Varicella zooster) elleni védőoltás: az oltás 9 hónapos kortól adható, de érdemes megvárni vele a 15 hónapos kort. A megfelelő védettség eléréséhez két oltás szükséges, melyeket 2-3 hónap eltéréssel kell beadni. A bárányhimlő jellegzetes, hólyagos kiütéssel járó, lázas megbetegedés. Korántsem ártalmatlan, mivel minden 10. fertőzöttet súlyos szövődményekkel is kezelni kell. Az emberek 80-85 %-a még gyermekkorban átesik a fertőzésen. Oltással a serdülőkortól súlyosabb lefolyású betegség kialakulása kivédhető, valamint csökkenthető a felnőttkori övsömör létrejötte és súlyossága.
 • Fertőző májgyulladás (Hepatitis A vírus) elleni védőoltás: 12 hónapos kortól adható. Egyetlen oltás 3-5 évre ad védettséget, a tartós immunitás eléréséhez a második oltást az első után 6-24 hónappal be kell adni. A hepatitis A vírus a fertőzött ember székletével kerül a környezetbe, ahol nagyon sokáig életképes. Cseppfertőzéssel terjed. A betegség elesettséggel, bágyadtsággal, hasi fájdalmakkal, egy részében sárgasággal jár. A tünetmentes beteg is fertőzhet.
 • Fertőző májgyulladás (Hepatitis B vírus) elleni védőoltás: az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az első védőoltást követően egyhónapos intervallummal kell adni a másodikat, majd az első oltáshoz képest 6-12 hónappal a harmadikat. (11 éves korban Magyarországon kötelező védőoltás). A hepatitis B a világ egyik legelterjedtebb fertőző betegsége. A kórokozó az apró, akár szabad szemmel nem is látható nyálkahártya-sérüléseken keresztül kerül a véráramba. A krónikus májgyulladás talaján gyakorta alakul ki a későbbiekben májzsugor.
 • Fertőző májgyulladás (Hepatitis A+B vírus) elleni védőoltás: Mindkét (A és B) hepatitis (májgyulladás) betegségtől megvéd. Az oltásokat 0-1-6 hónap időbeosztással kell beadni

 

 • Kullancs-csípés által terjesztett agyhártyagyulladás (kullancsenkefalitis, Tick-Borne Encephalitis) elleni védőoltás: 1 éves kor felett, 2 oltás 1 hónap eltéréssel, majd a második oltás után 5-12 hónappal szükséges még egy. Az oltást 3-5 évente ismételni szükséges. A kullancsenkefalitisz vírus nagyon súlyos agyvelő-, gerincvelő- és agyhártyagyulladást okozhat. Ezek gyakran fejfájással és magas lázzal kezdődhetnek. Egyes betegekben a legsúlyosabb formában ezek a tünetek tudatvesztéshez, kómához, végül halálhoz vezethetnek. A vírust a kullancsok hordozzák, az ember a kullancscsípés útján fertőződik meg.
 • Influenza elleni védőoltás: 1 éves kortól. A megfelelő immunitás elérése érdekében az oltást évente ismételni kell. Az influenza az egyik legjelentősebb légúti vírusfertőzés, mely cseppfertőzéssel terjed és a légutak hámját károsítja. Tünetei: hirtelen magas láz, fejfájás, húzó izomfájdalom, elesettség.

 

 

 • A komplex tájékoztatót a státuszok ill. az oltások esedékességéről, jelentőségéről ,helyszínéről,időpontjáról ,és az elmulasztásuk a gyermek egészségi állapotára vonatkozó lehetséges következményeiről a tájékoztatást megkaptam.

 

 • A nitrát mérgező hatásáról szóló tájékoztatót megkaptam. A csecsemő táplálására ásott vagy fúrt kút vizét nem használom.

A kötelező státuszvizsgálatokkal együtt kitöltendő Szülői kérdőívek a www.koragyermekkor.hu szülői levelek menüpont alatt is elérhetőek.

 

A folyamatos értékelés során a gyermek egyéni szükségleteinek figyelembevételével a gondozási terv módosulhat.

 

A gondozási tervvel egyetértek, magamra nézve érvényesnek ismerem el. Rendkívüli élethelyzetben új gondozási terv elkészítésében részt veszek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a gondozási tervet megismertem, azzal egyetértek, elfogadom. A szülői példányt a mai napon átvettem.

 

Gyermekorvos Neve:

Címe:

Tel:

Email:

PH szám:

Rendelési Idő:

 

 

 

 

 

Budörs,

területi védőnő Szülő/gondviselő

 

 

 

 

 

 

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>