Várandós és gyermekágyas gondozási terv

Várandós és Gyermekágyas Védőnői Gondozási Terv

A várandós gondozás komplex egészségügyi szolgáltatás, amely a szülész-nőgyógyász, szakorvos, háziorvos, védőnő, szülésznő és a gyermeket váró nő együttműködésen alapul. A területi védőnő nyilvántartást vezet a gondozott személyekről, feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. (49/2004.(V.21)ESZCSM rendelet 2§(5)

Célja:    –    a várandós anya és a magzat egészségének megőrzése, javítása

 • a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének segítése
 • a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése
 • a szoptatásra, szülésre, korai kötödésre, szülői szerepre és a csecsemő gondozásra való felkészítés

A várandós/gyermekágyas védőnői gondozás menete:

 • a várandós nyilvántartásba vétele a szülész-nőgyógyász szakorvos igazolása alapján, egyidejűleg a várandósgondozási könyv kiadása
 • folyamatos dokumentáció vezetése a védőnő által végzett vizsgálatokról
 • folyamatos gondozás a tanácsadóban, illetve a várandós/gyermekágyas anya otthonában

A védőnői tanácsok kiterjednek az alábbi területekre:

 • várandós egészséges életmódja (táplálkozás, pihenés, kismamatorna) személyi higiéné, öltözködés, a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményektől
 • tájékoztatás a várandósság alatti élettani változásokról
 • tájékoztatja a gyermeket váró szülőket, az anyákat megillető intézményi ellátásokról, és a családtámogatási ellátási formákról, szociális juttatásokról.
 • figyelemmel kíséri a várandós szociális, családi és munkahelyi körülményeit
 • felhívja a figyelmet a Várandós anya gondozási könyv mellékletben foglalt kötelező és térítés ellenében igénybe vehető vizsgálatok fontosságára és azok időpontjára (26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet ))
 • elvégzi a védőnők által önállóan végezhető alábbi vizsgálatokat:
 1. testsúly, testmagasság mérése
 2. haskörfogat mérése
 3. vérnyomás mérése
 4. pulzus számlálás
 5. magzati szívműködés vizsgálata
 6. tájékozódás az emlők állapotáról
 7. várandós nő vizeletének vizsgálata
 • szülésre és magzat fogadásra való felkészítés:
 1. szoptatásra való felkészítés, tájékoztatás a szoptatás fontosságáról
 2. gyermekágyban az anyatejes táplálás segítése, szoptatási nehézségek megoldása
 3. kórházi tartózkodásra való felkészítés
 4. újszülött fogadása
 5. kötelező újszülöttkori vizsgálatok
 6. egészséges és biztonságos környezet kialakítására való felhívás
 7. gyermekágyas étrend
 8. gyermekágyas nőgyógyászati kontrolljának szükségességéről,
 9. fogamzásgátlás

A Gondozás helyszínei, a gondozás módja, gyakorisága:

 • otthonában és /vagy a védőnői tanácsadóban : trimeszterenként minimum egy alkalommal /szükséglet szerint, előre bejelentkezéssel/bármikor/egyeztett időpontban gondozásban részesíti.
 • gyermekágyas esetében a kórházból történő elbocsátás után a gyermekágyast 48 órán belül (munkaszüneti nap kivételével) meglátogatja.

A várandós anya, szülők jogai és kötelességei:

 • A női és férfi ivarsejtek egyesüléséből létrejött, az anyaméhben kifejlődő magzatot és gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti meg . (1992.évi LXXIX törvény a 1.§)
 • A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket-különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást-,valamint az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást biztosítsa.(1997.évi XXXI.törvény 12 § (1))
 • A várandós és gyermekágyas anya , a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú szülője, a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a feladatai ellátása során együttműködni. (2015 évi CXXIII. törvény 13. §. (5))
 • Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. (1997.évi CLIV. törvény 21.§1/a)
 • A szülő a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a hatóságokkal köteles együttműködni.(1997.évi XXXI. törvény12§(4))
 • Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő megtagadja az együttműködést (többek között) a védőnővel.(1997.évi XXXI. törvény 130/A §(3))
 • A védőnői nyilvántartás megszűntetése külfüldön történő élés esetén : A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény 4. §(2a) bekezdése értelmében asz adatok nyilvántartásába való felvételét és az arról szóló igazolást kérni kell.

A védőnő törvényi kötelezettsége:

 • a gondozás során tudomására jutott mindazon körülményekről tájékoztatja a felelős személyt, szükség esetén a gyermekvédelmi szolgálatot, amelyek befolyásolhatják a magzat egészséges fejlődését.

A várandós feladatai és kötelezettségei:

 • leletek bemutatása,a kórházi befekvésről, szülésről (esetleges vetélésről, koraszülésről)a védőnő tájékoztatása (zárójelentés bemutatása)
 • a szociális helyzet nagymértékű változásának jelzése
 • lakcím és telefonszám változásának jelzése a védőnőnek

A gondozási tervben foglaltakkal egyetértek, magamra érvényesnek ismerem el. Rendkívüli élethelyzetben új gondozási terv elkészítésében részt veszek.

Értesítem a területileg illetékes védőnőt a szülésről és a szülőintézetből történő hazajövetel időpontjáról.

A születendő gyermekem érdekében csak vezetékes ivóvizet használok.

Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen

 

 

2040 Budaörs……………………………………………………………………………………….szám alatt élek .

 

 

 

Budaörs,…………..                             …………………………………                                                   ………………………………

Védőnő aláírása                                                              Várandós Aláírása

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>